محصولات

میوه

شرکت کیان فروت فعال در زمینه صادرات میوه از جمله انار، سیب، انگور، پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش و …… می باشد.

صیفی جات

شرکت کیان فروت فعال در زمینه صادرات صیفی جات از جمله هندوانه، گوجه، خربزه، کدو و ….. می باشد.

سبزیجات

شرکت کیان فروت فعال در زمینه صادرات سبزیجات از جمله ریحان، جعفری، گشنیز و … می باشد.

تعدادی از محصولات ما